Privacy

Als Regio Scouting Eindhoven verwerken wij persoonsgegevens om onze activiteiten als regio uit te kunnen voeren en contact te hebben met de leden in de Regio. De gegevens worden opgeslagen in het ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens, deze te bewerken en de mogelijkheid om gegevens af te schermen. Hoe we met deze gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy

Regio Scouting Eindhoven verwerkt en bewaart de gegevens conform het privacybeleid van Scouting Nederland welke te vinden is op www.scouting.nl/privacy.  Daar waar dit aanvullend of afwijkend gebeurt op de wijze van registreren, verwerken en bewaren door Scouting Nederland is dit beschreven in het privacybeleid van Regio Scouting Eindhoven.

Dit privacybeleid is hier te downloaden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Regio Scouting Eindhoven kun je terecht bij het bestuur van Regio Scouting Eindhoven door te mailen met privacy@eindhoven.scouting.nl Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Scouting Nederland.

Wijzigingen privacybeleid:
Regio Scouting Eindhoven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen door deze te downloaden op deze pagina.

De nieuwe regelgeving is van toepassing per 25 mei 2018 en geldt in de hele Europese Unie. De verordening gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Binnen Scouting werken we heel veel met persoonsgegevens. Denk aan de ledenadministratie, ledenlijsten, facturen, Whatsapp-groepen en Facebook.

De presentatie en de gestelde vragen met antwoorden via je hier terug!

Uiteraard vind je op de website van Scouting Nederland nog meer terug, over wat je als groep of regio voor 25 mei 2018 geregeld moet hebben en hoe Scouting Nederland jou daarin ondersteund